Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) beruházás típusok

Milyen beruházások számolhatóak el Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretein belül?

 

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 1. § 32. szerint a végsőenergia fogyasztás: „az ipar, a közlekedés, a háztartások, a szolgáltatások és a mezőgazdaság számára szolgáltatott energia, az energiaátalakítási ágazatnak és az energetikai iparnak szolgáltatott energiaszállítás kivételével.” A végső energiamegtakarítással járó lehetséges projektek nagyon sokrétűek lehetnek, legyen szó világításkorszerűsítésről, kazáncseréről, folyadékhűtő cseréről, szivattyú cseréről vagy technológiai célú berendezés (pl. gyártó gép vagy szerver) cseréjéről, sőt akár elektromos haszongépjármű vásárlásról.

 

Az energetikai auditban szereplő energiahatékony üzemeltetési megoldások és az energiahatékonysági fejlesztési javaslatok kitűnő alapot jelenthetnek az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben plusz pénzügyi forrás igénybevételéhez. A leggyakoribb elismert, ún. „katalógus” intézkedések köre egy, a MEKH által összeállított és április első felében közzétett standard jegyzékben kerül bemutatásra.

 

Az EKR-ben a 2020.01.16-a után indított, 2021-ben befejezett beruházások számolhatóak el elsőként. A végsőenergia megtakarítás igazolásához az elvégeztt energiahatékonysági intézkedés (beruházás, felújítás, karbantartás) mellé egy, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál regisztrált, akkreditált energetikai auditor által hitelesített „EKR audit tanúsítvány” (vagy ahogy külföldön hívják „fehér tanúsítvány”) szükséges.

 

 

Elszámolható-e napelemes rendszer az EKR-ben?

 

Az „EKR-kedvezmény” a beruházás üzembe helyezésének évében – de legkésőbb az azt követő év március 31-ig – vehető igénybe. Az igazolás elkészítésének első lépéseként a megfelelő szakértelemmel rendelkező, felkészült szakértőink akár már a beruházás megkezdésének napját megelőzően felmérik a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, és becslést készítenek a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről.

 

A beruházás üzembe helyezését követően ún. „EKR audit” készül, amelyben összehasonlítják a kiindulási és az az új rendszer energiafogyasztásának különbségét, ezzel kiszámítva a beruházás megvalósításával elért (GJ) energiamegtakarítást.

 

Ez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH-nél) regisztrált, akkreditált energetikai auditor által hitelesített „EKR audit tanúsítvány” (vagy ahogy külföldön hívják „fehér tanúsítvány”) szükséges az elért megtakarítás EKR-ben való elszámolásához.

 

Komplex szolgáltatási portfóliónk fontos elemeként segítséget nyújtunk ügyfeleinknek ezen forrás, sőt akár az energiahatékonysági társasági adókedvezmény összevonásával az elérhető források maximalizálásában. Az igazolást a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról, illetve a 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján készítjük el.

 

Összevonható-e más kedvezményekkel az EKR kedvezmény?

 

A sok vállalati kötelezettség mellett a kisebb vagy közepes vállalatok számára az energiahatékonyság növeléséhez, energiahatékonysági projektek megvalósításához, illetve a fenntartható fejlődés támogatásához több pályázati lehetőség is rendelkezésre áll, a nagyvállalatok számára már sokkal kevesebb lehetőség van a piacon, az energiahatékonysági társasági adókedvezmény 2017-es bevezetése után az EKR lesz a második, még szélesebb körben igénybe vehető kedvezmény.

 

A beruházások minél szélesebb körű ösztönzésére az EKR-ben elérhető kedvezmény más, alternatív szakpolitikai intézkedésekkel is kombinálható!

 

A más forrásból kapott, vissza nem térítendő állami vagy európai uniós támogatás (VNT) és/vagy energiahatékonysági adókedvezmény részarányával arányosan csökkentve vehető figyelembe az EKR-ben a beruházás által elért energiamegtakarítás.

Fontos szabály, hogy a beruházás elszámolhatósága egyéb támogatás, állami ösztönző (ún. alternatív szakpolitikai intézkedés, pl. pályázati támogatás vagy tao-kedvezmény ) igénybe vétele esetén is megmarad, de természetesen nem a teljes, hanem a támogatási intenzitásnak megfelelő intenzitással csökkentett, megtakarított mennyiség tekintetében.

 

Kapcsolódó cikkek

Címkék

×