Az „almérős” jogszabály magyarázata gyakorlati példákkal

Cikkünkben a rendelet értelmezésében, alkalmazásában szeretnénk gyakorlati példákon keresztül segítséget nyújtani. Egyes kérdéses fogalmak tisztázásán túl sorra vesszük, milyen esetekben kell, és hol nem kell almérőt alkalmazni, valamint a berendezéssel kapcsolatos elvárásokat is ismertetjük.2020. január 16-án jelent meg az „1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról” jogszabály.

Miről szól a jogszabály?

A rendelet szerint kötelező minden energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett cég számára almérési rendszert kiépíteni. Az almérők felszerelésére javaslatot tehet az energetikai szakreferens, energetikai auditor, illetve az ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer auditora/tanúsítója. A javaslatok megvalósításáról a kötelezett cég dönt. Az energetikai szakreferens feladata, hogy az almérők adatait nyilvántartsa, és azokat egy később meghatározott tartalmú riport formájában lejelentse a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számára.

hulladek

Milyen energiahatékonysággal kapcsolatos jogszabályok a relevánsak Magyarországon?

·         EU Energiahatékonysági irányelv I. (2012.)

·         Hazai Energiahatékonyságról szóló törvény (2015.)

o   Energetikai audit kötelezettség nagyvállalatok számára

·         Energiahatékonyságról szóló törvény módosítása (2016-2017.)

o   Nemzeti Energetikusi Hálózat kialakítása KKV-k és önkormányzatok számára

o   Energetikai szakreferens kötelezettség nagyobb energia felhasználású vállalatoknak

·         Energiahatékonysági beruházások elszámolása TAO-ból (törvény és vhr.) (2017.)

·         EU Energiahatékonysági irányelv II. (2019. november)

·         Nemzeti Energiastratégia bemutatása (2019. december)

·         1/2020. MEKH-rendelet, Almérős jogszabály (2020. január)

Milyen gépeket, berendezések, üzemegységeket kell mérni almérővel?

 • Melyek áram felhasználása a beépített teljesítmény (kW) és az üzemidő (óra) alapján nem határozható meg, pl.:
  o beépített teljesítménynél alacsonyabb teljesítményszinten is üzemszerűen tudnak működni VAGY
  o működésüket képesek leállítani, amit üzemóra-számláló nem rögzít.
 • 50 kW feletti névleges teljesítményű berendezéseket (pl. kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések)
 • 70 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezéseket (pl. klíma, légkezelő, hőlégbefúvó, hőszivattyú).
 • 100 kW feletti egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezéseket (pl. gép/gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület)
 • TAO törvény szerinti energiahatékonysági beruházási támogatás igénybevétele esetén a beruházással érintett villamos energia felhasználási ponton szintén, ha a villamos energia felhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg.
 • Azon berendezések esetében, amelyek üzemideje a tárgyévet megelőző három év átlagában 1.000 üzemóra/év alatt van, nem kötelező az almérés kiépítése.

 

Milyen almérő felel meg az elvárásoknak?

 • 3 %-os hibahatáron belüli pontossággal kell mérnie
 • Legalább ¼ órás mérési adatokat kell rögzítenie
 • Alkalmasnak kell lennie az adatok tárolására és továbbítására

 

Mikortól lép hatályba a jogszabály?

 

Megnevezés 2020.01.24.-től Kötelező* 2021.01.01.-től Kötelező* 2022.01.24.-től Kötelező*
Villamos berendezések
(ol. kompresszorok, motorok,
szivattyúk, egyéb technológiai gépek)
- 100 kw felett 50 kw felett
Hőtermelő és klímaberendezések
(pl. klíma, légkezelő, hőszivattyú)
- 140 kw felett 70 kw felett
Egy ponton keresztül megtáplált
berendezések
- 200 kw felett 100 kw felett
TAO törvény szerinti Minden jövőbeni beruházás esetén szükséges függetlenül a teljesítménytől
Almérő kiépítési mentesség - 2.000 üzemóra/év
alatt
1.000 üzemóra/év
alatt

 

Milyen berendezéseket NEM kell almérővel ellátni?

Nem szükséges almérővel ellátni olyan gépeket, amiknél a villamosenergia-felhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján meghatározható, többek között:

 • Kültéri világítás (időkapcsolóval vagy alkonykapcsolóval ellátott)
 • Szivattyú (frekvenciaváltó nélküli és fix üzemidejű)
 • Kompresszor (alábbi ritkán előforduló helyzetek)
  • állandó fordulatú és fix üzemidejű
  • üzemidő-számlálóval rendelkező, ahol az üresjárati üzemidő is mérve van, valamint ismert az üresjárati teljesítmény
 • Légkezelők (szabályozatlan)
 • Ventilátorok (állandó fordulatú és fix üzemidejű)
 • Bármilyen ismert teljesítményű berendezés ismert üzemidővel, ha az ismert teljesítményszinttől eltérő szinten nem tud üzemelni, és működését minden esetben üzemóra-számláló rögzíti, vagy ismert üzemidővel működik.

Mi a betáplálási pont definíciója?

A betáplálási pont az, ahol van olyan villamoskötés a hálózaton (pl. elosztó, biztosíték), ahol ezen villamoskötés kábelei jól megfoghatók mérés szempontjából.

Mi a beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény fogalma?

A beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény kiszámításához össze kell adni az egy kötésre vonatkozó berendezések névleges villamos (felvett) teljesítményét.

Kazánnál mi a névleges teljesítmény (gázégő, szivattyú, vezérlés, nyomástartó egyben vagy külön berendezésként értendő)?

A jogszabály „hőtermelőről” beszél, így a gázégő és a vezérlés összetartozik, de például a vízkezelést vagy a szekunder rendszeri szivattyúkat külön szükséges figyelembe venni.

Hogyan kell értelmezni a névleges elektromos teljesítményt?

A névleges elektromos teljesítmény gyakorlatilag más néven a „felvett névleges teljesítmény”. (Figyelni kell arra, hogy a felvett teljesítményt ne keverjék össze a legtöbbször ismert és használt leadott teljesítménnyel, ugyanis az nagyságrendileg más érték, mint a felvett teljesítmény!)Szabó Ádám

Kapcsolódó cikkek

Címkék

×

Egyszerűsített Energetikai Audit

Komplex Energiahatékonysági audit

Energetikai szakreferens

Energia monitoring

Minitőzsde

Egyedi aukciók

Közbeszerzések

ISO 50001 tanácsadás

Tanusítások

Energiahatékonysági TAO

Napelemes rendszerek

Napkollektorok

Biomassza

Energia tárolás