Jogi nyilatkozat
 
Szerzői jog
 
A Get-Energy Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Get-Energy Magyarország Kft.) honlapja, az azon található minden szöveges és képi tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Get-Energy Magyarország Kft. írásos engedélyével lehetséges.
Az esteleges másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A Get-Energy Magyarország Kft. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.
A honlap tartalmának szerzői joga a Get-Energy Magyarország Kft-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.
 
Információk
 
Get-Energy Magyarország Kft. szerverei a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják a felhasználók IP-címét és néhány egyéb információt. Ezen információkat a Get-Energy Magyarország Kft. kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített formában hasznosítja, szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra.
A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, pontosságáért, esetleges módosulásáért Get-Energy Magyarország Kft. felelősséget nem vállal.
A Get-Energy Magyarország Kft. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, működéséből, meghibásodásából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.
 
A személyes adatok és az üzleti titok védelme
 
A Get-Energy Magyarország Kft. bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.
Amennyiben a regisztráció során bármely személyes adatát eljuttatja a Get-Energy Magyarország Kft-hez hozzájárul ahhoz, hogy azt a Get-Energy Magyarország Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig, továbbá marketingcélokra – nyilvántartsa és kezelje.
A Get-Energy Magyarország Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az Interneten keresztül a részére eljuttatott adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna a rendelkezésére.